Bedrijfsgegevens
Electro Le Jeune bvba is een Belgische naamloze vennootschap met maatschappelijke zetel te BE-3740 Bilzen, Tuinweg 3, ingeschreven in het RPR te Tongeren, met BTW nummer BE 0475.456.584.

U kan contact opnemen met Electro Le Jeune via de post op bovenvermeld adres, via de contactpagina, telefonisch op +32 (0)89 50 33 50 of per fax op +32 (0)89 49 13 93. Uiteraard kunt u eveneens terecht in de kantoren gelegen te BE-3740 Munsterbilzen, Kieleberg 13A van Electro Le Jeune.

Diensten en informatie op deze website
Deze website bevat informatieve gegevens over de activiteiten van Electro Le Jeune en de website wordt naar best vermogen en op regelmatige tijdstippen bijgewerkt. Er wordt door Electro Le Jeune echter geen garantie of verklaring gegeven, expliciet noch impliciet, ten aanzien van de juistheid, de redelijkheid, de actualiteit dan wel de volledigheid van de informatie die op de website wordt gepubliceerd. Elke informatie kan op ieder moment zonder verdere vooraankondiging worden gewijzigd.

Virussen
Ondanks de grote zorg die Electro Le Jeune aan de dag legt bij de opbouw en informatie van deze website, kan Electro Le Jeune niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde compleet virusvrij is. Electro Le Jeune adviseert elke bezoeker dan ook om alle opgehaalde informatie zelf nogmaals te scannen op de aanwezigheid van virussen, gelet op de snelle evolutie en de risico's verbonden met het gebruik van het internet.

Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze website en de hierop aangeboden informatie, de foto's, de merken, en de logo's zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten van Electro Le Jeune, haar aangestelde of toeleveranciers. Elke bezoeker van de website dient deze intellectuele eigendomsrechten te allen tijde te respecteren en hij/zij zal zich onthouden van elke inbreuk hierop.

Behoudens uitdrukkelijke, schriftelijke en voorafgaande toestemming van Electro Le Jeune mag geen enkele link gelegd worden vanaf enige andere website naar één van de websites en/of webpagina's van Electro Le Jeune. Het is de bezoeker van de site tevens verboden om de inhoud zowel als de lay-out van de site te kopiëren, over te dragen, te verspreiden of deze tegen betaling aan derden beschikbaar te stellen.

Aansprakelijkheid
Electro Le Jeune kan, behalve in gevallen van haar eigen opzet of zware fout, niet aansprakelijk gesteld worden voor:

  • rechtstreekse of onrechtstreekse schade, veroorzaakt door enige informatie of gegevens die op of via deze site aan de bezoeker meegedeeld zou worden;
  • enige technische moeilijkheden die de bezoeker van deze website zou kunnen hebben, wat er ook de oorzaak van is, zoals onder meer doch niet uitsluitend virussen, bugs, onvoldoende capaciteit, eigen hardware van de bezoeker, software, browser, computersystemen, ongeacht hun aard, en de erop geïnstalleerde niet van Electro Le Jeune afkomstige software die hun toegang verleent tot het Internet en deze website;
  • enige schade te wijten aan overmacht, feiten of derden waarover Electro Le Jeune geen rechtstreekse controle heeft;
  • enige schade te wijten aan het verlaten van deze website of ontstaan na het verlaten van deze website;
  • de onrechtmatige toegang van een derde tot, of de onrechtmatige wijziging door een derde van de computersystemen, programmatuur en programmeercode en software van Electro Le Jeune of de bezoeker en de schade die daaruit voortvloeit.

Bescherming van de persoonlijke levenssfeer
De persoonsgegevens die u via onze website verstrekt, worden opgenomen in de bestanden op een beveiligde database van Electro Le Jeune bvba, Tuinweg 3 in BE-3740 Bilzen. We geven je informatie niet door aan derden voor commerciële doeleinden. Om je aankopen zo soepel mogelijk te laten verlopen, hebben we wel eerst gegevens van je nodig. Wat willen we weten: voor en achternaam, adres en woonplaats, telefoonnummer, betaalgegevens, IP-adres en emailadres.

Deze gegevens kunnen door Electro Le Jeune worden verwerkt in het kader van de klantenadministratie, uw account, garanties, klantenservice, technische ondersteuning, fraudepreventie, marktstudies en met het oog op het voeren van gepersonaliseerde informatie- en promotiecampagnes in verband met onze producten en diensten. De verstrekte gegevens kunnen worden doorgegeven aan de met Electro Le Jeune verbonden bedrijven in context van garantiebepalingen en of klantenservice; zoals interventies en onderhoudswerkzaamheden.

Conform de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer heeft u recht op inzage en eventuele correctie van uw desbetreffende persoonsgegevens. U heeft het recht om u kosteloos te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor direct marketing doeleinden. U kan uw aanvraag tot inzage, correctie of verzet richten tot Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of ons dit meedelen per post of per fax via de bovenvermelde contactgegevens. Opgelet:  Als je een bestelling hebt geplaatst, is het achteraf niet mogelijk de naam op de factuur aan te passen.

Rechtskeuze en bevoegdheid
De op deze website verstrekte dienst- en productinformatie alsmede de publicatie ervan wordt beheerst door het Belgische recht. Alleen de rechtbanken van Tongeren zijn bevoegd om enig geschil met betrekking tot deze website, de informatie op deze website alsmede het gebruik ervan door de bezoeker te beslechten.

Contactgegevens

Kantoor en magazijn:
Poort Genk 6405
Kieleberg 13A
3740 Munsterbilzen
Administratieadres:
Tuinweg 3
3740 Bilzen

 

Telefoon
Fax
Email
+ 32 89 50 33 50
+ 32 89 49 13 93
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingstijden

Maandag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Dinsdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Woensdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Donderdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 17:00
Vrijdag
8:00 - 12:00 en 13:00 - 16:00
Zaterdag
gesloten (mogelijk op afspraak)
Zondag
gesloten